Oct 6, 2022
ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 – 2564 – 2565 ต่างกัน 3 เท่า

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงก.ย. 2554, 2564 รวมทั้ง 2565 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในขณะนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

วันที่ 6 ต.ค. 2565 มีรายงานว่า GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงเหตุการณ์น้ำท่วมของก.ย.ปี 2554, 2564 รวมทั้ง 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ ปริมาณ 15,996,150 ไร่, ปี 2564 ปริมาณ 5,648,252 ไร่ รวมทั้งในปี 2565 (ล่าสุด) เจอพื้นที่น้ำท่วมขังปริมาณ 5,331,739 ไร่ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในขณะนี้ยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

เหตุการณ์น้ำในขณะนี้ หลายคนกังวลอย่างยิ่งว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เนื่องจากด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับพายุโนรูที่เพิ่งจะแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายรวมทั้งน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ทั้งยังปริมาณน้ำในสายธารรวมทั้งอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว นำมาซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลพวงทุกหย่อมหญ้าทำความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ลุ่มน้ำชีรวมทั้งที่ลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่จำต้องเฝ้าระวัง คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ที่จะนำมาซึ่งการทำให้น้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 รวมทั้งปี 2564 ของก.ย. จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แม้กระนั้นทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการทำให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ช่วงพีคของทุกปี GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมปี 2554 - 2564 - 2565 ต่างกัน 3 เท่า

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

เดือนกันยายน 2554

ภาคเหนือ 350,015 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
ภาคใต้ 65,581 ไร่

เดือนกันยายน 2565

ภาคเหนือ 154,456 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
ภาคใต้ 0 ไร่

More Details